POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Pośredniczymy w transakcjach na rynku nieruchomości w zakresie kupna, sprzedaży, wynajmu i najmu następujących rodzajów nieruchomości:

 • Grunty niezabudowane pod zabudowę;
 • Grunty rolne, leśne i inne, w tym zbiorniki wodne;
 • Lotniska, pola golfowe, wyciągi narciarskie, parki i zespoły parkowe, kamieniołomy, żwirownie, cegielnie;
 • Nieruchomości zabudowane: budynki mieszkalne, gospodarcze, magazyny, hale, obiekty przemysłowe, bazy paliwowe, biurowce, hotele, ośrodki wczasowe, uzdrowiska, kamienice, galerie handlowe i obiekty sklepowe, stare domostwa, młyny, gospodarstwa, stadniny koni, rezydencje, dwory, pałace, zamki, inne budynki historyczne;
 • Nieruchomości pod projekty i inwestycje: pod farmy wiatrowe, pod galerie handlowe, pod hotele, pod centra logistyczne, pod budynki mieszkaniowe, pod składy, magazyny także na terenie portu morskiego, pod fermy trzody chlewnej, pod gospodarstwa rolne wielohektarowe, pod centra outsourcingowe, pod biurowce;
 • Lokale użytkowe i mieszkalne;

W ramach pośrednictwa podejmujemy się również innych działań, takich jak: przygotowanie dokumentów, podział nieruchomości, badanie stanu prawnego, usuwanie wad prawnych, wykwaterowanie mieszkańców do przygotowanych lokali, uzyskanie warunków zabudowy, uzyskanie niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń, przygotowanie dokumentacji dotyczącej nośności gruntu, sprawdzenie stanu technicznego.W zakresie spraw prawnych reprezentuje nas radca prawny równocześnie piastujący stanowisko konsultanta prawnego w organizacji zrzeszającej pośredników w obrocie nieruchomościami.W zakresie sporządzania aktów notarialnych współpracujemy z szeregiem kancelarii notarialnych.Posiadamy licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr. 11751 wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury RP.Ubezpieczeni jesteśmy od odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami w towarzystwie ubezpieczeniowym PZU S.A.

BIZNES I INWESTYCJE WYSZUKIWANIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH NA TERENIE EU

Firma FUNDUS CERTUS również świadczy usługi związane z kojarzeniem partnerów handlowych firm zagranicznych poszukujących partnerów w Polsce.
Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana ekspansją, inwestycją na polskim rynku i współpracą handlową z polskimi przedsiębiorstwami FUNDUS CERTUS będzie wspierać Państwa działania i pomoże nawiązać kontakty z polskimi partnerami.
Pomagamy firmom tworzenie wielowymiarowych relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z UE w pozyskiwaniu wiarygodnych partnerów biznesowych i wejściu na polski rynek.Oprócz udzielania informacji makroekonomicznych, świadczymy również usługi polegające na wyszukiwaniu partnerów zgodnie ze specyficznymi potrzebami naszych klientów.Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie nawiązywania kontaktów handlowych.
Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów w Polsce i przedsiębiorcami z UE, USA, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, dużemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanemu personelowi jesteśmy w stanie podjąć się realizacji zleceń dotyczących szerokiego zakresu tematycznego.
Pośredniczymy w nawiązaniu kontaktów pomiędzy partnerami biznesowymi w różnych dziedzinach gospodarki:

 • przemysł
 • budownictwo
 • transport
 • handel
 • łączność
 • rolnictwo

Wsparcie dla ekspansji i inwestycji w Polsce:Doradztwo obejmujące analizę rynku w zakresie wyboru najkorzystniejszej strategii wejścia na rynek polski z produktem lub usługą.Wyszukiwanie optymalnych wykonawców lub dostawców podzespołów według potrzeb zainteresowanego kontrahenta.Wyszukiwanie ofert nieruchomości na potrzeby inwestycji, rozwoju własnych sieci handlowych, logistycznych według kryteriów inwestora w Polsce.Wyszukiwanie partnerów w celu wykonywania specjalistycznych usług dla przemysłu np. spawalniczych, obróbka skrawaniem , obróbka cieplna , kontrola jakości.
Wyszukiwanie wiarygodnych partnerów wymiany handlowej export - import produktów według potrzeb.

ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI  

Zajmujemy się poszukiwaniem spadkobierców nieżyjących osób, którzy nie są znani z miejsca pobytu, spadkobierców osób które pozostawiły swoje majątki na terytorium obecnej Polski.
Zajmujemy się również odzyskiwaniem utraconych majątków po roku 1945 , ustalamy stan prawny dla odzyskania nieruchomości należących do obywateli niemieckich, żydowskich i innych według daty i obowiązującego stanu prawnego utracenia nieruchomości, prowadzimy ustalanie praw do nieruchomości w przypadku gdy znane jest tylko nazwisko lub miejscowość.Odzyskiwanie utraconych nieruchomości.
Zajmujemy się poszukiwaniem nieruchomości, badamy ich aktualny stan prawny, badamy historię nieruchomości pozostawionych i utraconych widniejących w księgach wieczystych niemieckich, rosyjskich i austro-węgierskich, a od 1934 roku także polskich, kompletujemy dokumentację dotyczącą nieruchomości.
Pomagamy w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości oraz w uzyskiwaniu stosownych dokumentów i pozwoleń koniecznych do obrotu nieruchomościami, współpracujemy z architektami, geodetami, kancelariami notarialnymi oraz prawnymi.
Przeprowadzamy procedury zakładania ksiąg wieczystych dla właścicieli nieruchomości.
Wszystkie te działania oparte są na obowiązujących przepisach prawa polskiego.Wynagrodzenie za w/w działania ustalane jest indywidualnie.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzamy nieruchomościami w Polsce
Przyjmujemy do zarządzania nieruchomości położone na terenie Polski, także od właścicieli mieszkających zagranicą.
Zarządzanie obejmuje ustalony indywidualnie z właścicielem nieruchomości zakres usług zarządzania, w tym: wykonanie remontu, usługi concierge, analizę i optymalizację kosztów i przychodów oraz wszystkie drobne sprawy związane z prawidłowym utrzymaniem nieruchomości.
Poszczególne działania są wykonywane przez wykwalifikowany personel. 
Zatrudniamy też wysokiej rangi specjalistów od negocjacji czy badań technicznych konstrukcji nieruchomości.Prowadzone zarządzanie oparte jest o aktualne prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości dla nieruchomości.
Wynagrodzenie prowizyjne w przypadku zarządzania wynosi od 10 do 15 % wartości przychodów z nieruchomości.
Każde przyjęcie zlecenia na usługi zarządzania poprzedzone jest badaniem stanu nieruchomości.

WYSZUKIWANIE OBIEKTÓW NA POTRZEBY REALIZACJI TV - FILMOWYCH

Firma zajmuje się wyszukiwaniem obiektów oraz lokalizacji potrzebnych do realizacji TV - filmowych.
Działamy na terenie całej Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Włoch wykonując dokumentacje na potrzeby danego filmu fabularnego czy też reklamowego, sesji zdjęciowej, programu TV, Show.
Przygotowujemy pełną dokumentację poszukiwanego obiektu według briefu oraz scenariusza.Istnieje również możliwość zorganizowania zakwaterowania dla ekipy filmowej znajdującego się w najbliższym położeniu danej lokalizacji.

Wynagrodzenie za w/w działania ustalane jest indywidualnie.
Szukaj