ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI

Zajmujemy się poszukiwaniem spadkobierców nieżyjących osób, którzy nie są znani z miejsca pobytu, spadkobierców osób które pozostawiły swoje majątki na terytorium obecnej Polski.

Zajmujemy się również odzyskiwaniem utraconych majątków po roku 1945 , ustalamy stan prawny dla odzyskania nieruchomości należących do obywateli niemieckich, żydowskich i innych według daty i obowiązującego stanu prawnego utracenia nieruchomości, prowadzimy ustalanie praw do nieruchomości w przypadku gdy znane jest tylko nazwisko lub miejscowość.

Odzyskiwanie utraconych nieruchomości.

Zajmujemy się poszukiwaniem nieruchomości, badamy ich aktualny stan prawny, badamy historię nieruchomości pozostawionych i utraconych widniejących w księgach wieczystych niemieckich, rosyjskich i austro-węgierskich, a od 1934 roku także polskich, kompletujemy dokumentację dotyczącą nieruchomości.

Pomagamy w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości oraz w uzyskiwaniu stosownych dokumentów i pozwoleń koniecznych do obrotu nieruchomościami, współpracujemy z architektami, geodetami, kancelariami notarialnymi oraz prawnymi.

Przeprowadzamy procedury zakładania ksiąg wieczystych dla właścicieli nieruchomości.

Wszystkie te działania oparte są na obowiązujących przepisach prawa polskiego.

Wynagrodzenie za w/w działania ustalane jest indywidualnie.